Bảng giá dịch vụ của Mộc Care

Gói M1

Liên hệ
 • Dưới 5 người dùng
 • Dùng thử hệ thống 1 tuần
 • Ghi âm cuộc gọi 1 tháng
 • Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
Đăng ký

Gói M2

Liên hệ
 • 5 – 10 người dùng
 • Dùng thử hệ thống 1 tuần
 • Ghi âm cuộc gọi 1 tháng
 • Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
Đăng ký

Gói M3

Liên hệ
 • 10 – 20 người dùng
 • Dùng thử hệ thống 1 tuần
 • Ghi âm cuộc gọi 1 tháng
 • Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
Đăng ký

Gói M4

Liên hệ
 • 20 người dùng trở lên
 • Dùng thử hệ thống 1 tuần
 • Ghi âm cuộc gọi 2 tháng
 • Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
Đăng ký

So sánh tính năng các gói dịch vụ của Mộc Care

Gói M1

 • Đầy đủ tính năng tổng đài (Nghe, gọi, hold, mute)
 • Giới hạn số cuộc gọi đồng thời
 • Không miễn phí thu âm lời chào
 • Hỗ trợ chặn số gọi vào/ra
 • Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các phòng ban
 • Cuộc gọi hội nghị, cuộc gọi nhóm
 • Miễn phí gọi nội bộ
 • Phát nhạc chờ theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Nghe gọi trên nhiều thiết bị
 • Tích hợp CRM
 • Xuất file báo cáo, lịch sử cuộc gọi
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Gói M2

 • Đầy đủ tính năng tổng đài (Nghe, gọi, hold, mute)
 • Không giới hạn số cuộc gọi đồng thời
 • Miễn phí thu âm lời chào
 • Miễn phí ghi âm 1 tháng
 • Phân nhánh các phòng ban
 • Hỗ trợ chặn số gọi vào/ra
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Phát nhạc chờ theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Xây dựng kịch bản theo yêu cầu
 • Hỗ trợ nghe gọi trên nhiều thiết bị
 • Quản lý cước đầu số gọi ra
 • Xuất file báo cáo, lịch sử cuộc gọi
 • Tích hợp CRM
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Gói M3

 • Đầy đủ tính năng tổng đài (Nghe, gọi, hold, mute)
 • Không giới hạn số cuộc gọi đồng thời
 • Miễn phí thu âm lời chào
 • Miễn phí ghi âm 1 tháng
 • Phân nhánh các phòng ban
 • Hỗ trợ chặn số gọi vào/ra
 • Phát nhạc chờ theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Xây dựng kịch bản theo yêu cầu
 • Hỗ trợ nghe gọi trên nhiều thiết bị
 • Quản lý cước đầu số gọi ra
 • Xuất file báo cáo, lịch sử cuộc gọi
 • Tích hợp CRM
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Gói M4

 • Đầy đủ tính năng tổng đài (Nghe, gọi, hold, mute)
 • Không giới hạn số cuộc gọi đồng thời
 • Miễn phí thu âm lời chào
 • Miễn phí ghi âm 2 tháng
 • Phân nhánh các phòng ban
 • Hỗ trợ chặn số gọi vào/ra
 • Phát nhạc chờ theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Xây dựng kịch bản theo yêu cầu
 • Hỗ trợ nghe gọi trên nhiều thiết bị
 • Quản lý cước đầu số gọi ra
 • Xuất file báo cáo, lịch sử cuộc gọi
 • Tích hợp CRM
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7