Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MỘC (MỘC CARE)

Trụ sở chính: Số 37 phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.7300.6363

Website: http://www.moccare.com