Bảng giá cho thuê tổng đài

Bảng giá dịch vụ tổng đài của Mộc Care.

 • Care 300

 • 300K/Tháng

 • Dưới 5 người dùng
 • Dùng thử hệ thống 1 tuần
 • Ghi âm cuộc gọi 3 tháng
 • Miễn phí thu âm lời chào
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Khuyễn mãi: Thanh toán 12 tháng tặng 1 IP phone trị giá 990.000đ
 • Dùng thử
 • Recommended
 • Care 500

 • 500K/Tháng

 • 10 người dùng
 • Dùng thử miễn phí 1 tuần
 • Ghi âm cuộc gọi 6 tháng
 • Miễn phí thu âm lời chào
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Khuyễn mãi: Thanh toán 12 tháng tặng 1 IP phone trị giá 990.000đ
 • Dùng thử
 • Care 700

 • 700K/Tháng

 • 20 người dùng
 • Trải nghiệm 1 tuần miễn phí
 • Ghi âm cuộc gọi 6 tháng
 • Miễn phí thu âm lời chào
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Khuyễn mãi: Thanh toán 12 tháng tặng 1 IP phone trị giá 990.000đ
 • Dùng thử
 • VIP

 • Liên hệ/

 • Từ 20 người dùng trở lên
 • Trải nghiệm miễn phí 1 tuần
 • Ghi âm cuộc gọi 6 tháng
 • Miễn phí thu âm lời chào
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Khuyễn mãi: Thanh toán 12 tháng tặng 1 IP phone trị giá 990.000đ
 • Dùng thử